Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì? Nếu bạn cũng đang có thắc mắc mắc về hồ sơ quyết toán công trình thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

"Hồ

Dựa theo điều 22 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng sẽ do nhà thầu lập ra để phù hợp theo từng loại hợp đồng, giá hợp đồng. Trong hồ sơ quyết toán xây dựng công trình các nội dung phải phù hợp với những thỏa thuận bên trong hợp đồng. Gồm có những tài liệu dưới đây:

– Hồ sơ bản vẽ công trình hoàn công

– Nhật ký xây dựng công trình

– Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành hết tất cả công việc. Với từng hạng mục, từng loại công tác cần phải có chữ ký cấp trên để xác nhận 

– Bảng tính toán giá trị hợp đồng quyết toán. Bên trong hợp đồng sẽ nêu rõ các giá trị công việc đã hoàn thành theo bản hợp đồng, giá trị của các công việc có phát sinh, giá trị tạm thanh toán hoặc đã thanh toán và các giá trị còn lại mà chủ đầu tư phải có trách nhiệm thanh toán hết cho nhà thầu

– Một số loại tài liệu khác có nêu trong hợp đồng 

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Để chuẩn bị hồ sơ quyết toán công trình thì cần phải có những yếu tố dưới đây

Đối với chủ đầu tư

 • Bản vẽ, bảng dự toán công trình
 • Bản hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hóa đơn của phần thiết kế
 • Bản hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hóa đơn của phần thẩm tra hồ sơ thiết kế. Với các công trình cần thẩm tra hồ sơ thiết kế
 • Biên bản nghiệm thu của từng hạng mục và từng phần. Nhật ký công trình của các bên: Đơn vị giám sát, nhà thầu và chủ đầu tư công trình
 • Biên bản ghi nhận các công việc giảm sinh, phát sinh nếu có
 • Bản vẽ hoàn công và quyết toán công trình
 • Bản hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hóa đơn của phần thi công

Hồ sơ quyết toán xây dựng công trình đối với nhà thầu

 • Bản vẽ của công trình
 • Biên bản nghiệm thu của từng hạng mục, từng phần. Nhật ký thi công của các bên: Đơn vị giám sát, nhà thầu và chủ đầu tư công trình
 • Biên bản ghi nhận các công việc giảm sinh, phát sinh nếu có
 • Bản vẽ hoàn công và quyết toán công trình (dựa vào định mức xây dựng, khối lượng thi công)
 • Chi phí nhân công, các chứng từ hóa đơn của vật tư, bảng phân bổ các chi phí
 • Bảng tính toán giá thành của công trình : nhân công, chi phí, vật tư
 • Bản hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, hóa đơn của phần đầu ra

Cách thực hiện hồ sơ quyết toán

Bước 1: Tính toán các khối lượng xây dựng thực tế dựa theo bản vẽ hoàn công. Lấy đó để làm căn cứ rồi dựa vào đơn giá trên thị trường về chi phí máy móc, vật tư, nhân công để tính được chi phí trực tiếp

Bước 2: Dựa theo những thông báo, hướng dẫn việc lập dự toán, quy định về những hệ số điều chỉnh. Cùng với những chi phí ngay tại thời điểm thực hiện quyết toán (nếu có). Sự thay đổi giữa giá vật liệu, thay đổi những hệ số hay tỉ lệ quy định. Thì chủ đầu tư và nhà cầu cần phải thống nhất với nhau về thời điểm áp dụng giá, tỉ lệ và hệ số quy định. Cần phải tổng hợp lại dựa trên những vấn đề sau đây:

 • Xác định tổng số chi phí vốn thực tế đã bỏ ra đầu tư cho công trình. Gồm có chi phí của việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư
 • Xác định những khoản thiệt hại mà không được tính vào giá thành của công trình như: dịch bệnh, thiên tai, bão lũ,…
 • Xác định tổng số đã đầu tư vào công trình
 • Phân loại và xác định các loại giá trị tài sản cố định
 • Xác định giá trị tài sản cố định và tài sản lưu động đã chuyển giao cho một đơn vị khác để hạch toán tỉ lệ vốn đầu tư tăng hay giảm

– Tùy vào quy mô và tính chất của từng loại công trình. Mà hồ sơ và cách quyết toán sẽ được chuẩn bị, thực hiện phù hợp nhất với các quy định đã ban hành

Qua những thông tin chúng tôi chia sẻ trên bài viết này. Các bạn đã hiểu được hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì chưa? Hy vọng bài viết này của chúng tôi sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

 

Rate this post
 • TAGS :