Ltd là gì? Khái niệm về một số từ viết tắt khác có nghĩa gần giống với Ltd

Ltd là gì? Có thể khi di chuyển trên đường bạn đã từng nhìn thấy trên biển hiệu quảng cáo. Hoặc bạn đã đọc đâu đó được trong những tờ báo và thấy thuật ngữ viết tắt Ltd ở phía sau tên của tổ chức kinh doanh, công ty. Nhìn thấy nhiều như vậy nhưng bạn có biết Ltd là gì chưa? Bên dưới đây chúng tôi sẽ giải thích để các bạn hiểu được Ltd là gì? Và một số khái niệm khác có nghĩa gần giống với Ltd. Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Ltd là gì?

Ltd là gì? Khái niệm về một số từ viết tắt khác có nghĩa gần giống với Ltd

Ltd là gì? Khái niêm về một số từ viết tắt khác có nghĩa gần giống với Ltd

– Ltd là viết tắt từ Limited. Nghĩa của nó là giới hạn. Tuy nhiên nghĩa của Ltd trên các biển quảng cáo. Hay các tờ báo mà bạn thấy thì nó mang ý nghĩa khác hoàn toàn. Vậy ý nghĩa của Ltd trong biển hiệu quảng cáo của các doanh nghiệp là gì?

– Ltd. hay LLC. được viết tắt từ Limited Liability Company. Ý nghĩa của nó là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, mô hình kinh doanh nhỏ và vừa. Ở nước Anh có đến 99% công ty theo mô hình Ltd

– Được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) vì những người góp vốn vào doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Trong phạm vi nguồn vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty TNHH sẽ không có quyền phát hành cổ phiếu huy động thêm vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không được có nhiều hơn 50 thành viên. Các tổ chức lãnh đạo cấp cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn đó là hội đồng thành viên

Khái niệm về một số từ viết tắt khác có nghĩa gần giống với Ltd

PLC là gì? Có khác gì với Ltd?

PLC là viết tắt từ Public Limited Company. Ý nghĩa của PLC là công ty đại chúng. Là những công ty huy động nguồn vốn từ công chúng. Nghĩa là phát hành chứng khoán được niêm yết tại những trung tâm giao dịch chứng khoán. Hay phát hành chứng khoán không được niêm yết nhưng sẽ giao dịch thông qua môi giới chứng khoán. Với mỗi quốc gia sẽ có định nghĩa khác về các công ty đại chúng. Ở nước ta nếu có công ty cổ phần đang muốn trở thành công ty đại chúng. Cần phải đảm bảo một trong những điều kiện bên dưới đây theo luật chứng khoán:

  • Đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra thị trường
  • Có nguồn cổ phiếu niêm yết ở các trung tâm giao dịch chứng khoán hay sở giao dịch chứng khoán
  • Công ty phải có số cổ phiếu có ít nhất 100 các chủ đầu tư sở hữu cổ phiếu (không tính những nhà đầu tư đã đầu tư chứng khoán lâu năm, chuyên nghiệp, có vốn điều lệ góp từ 10 tỷ đồng trở lên)

Các cơ quan thẩm quyền có thể công nhận công ty nào đó là công ty đại chúng là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Đặc điểm của PLC

– Điểm đặc trưng của công ty đại chúng (PLC) là đều có nguồn vốn tham gia từ bên ngoài có nhiều nhà đầu tư. Vậy nên đặt ra một yêu cầu về quản trị công ty như yếu tố khác với việc quản lý công ty. Công ty đại chúng khi thực hiện bất cứ hoạt động nào cũng đều phải báo cáo công khai cho công chúng biết. Công ty đại chúng (PLC) chịu sự giám sát từ xã hội, công chúng

– Ngoài việc ban giám đốc và hội đồng quản trị phải công khai mọi hoạt động quản lý, điều hành công ty với công chúng. Thì ban giám đốc cần phải chăm lo cho việc phát triển công ty như các hoạt động cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, cơ cấu vốn hợp lý. Nếu không thì giám đốc có thể sẽ bị thôi việc. Như vậy các bạn có thể hiểu được hoạt động của các công ty đại chúng là ràng buộc ban giám đốc phải chấp hành tuân thủ theo sự điều hành, quy định, pháp luật công ty đưa ra

JSC là gì?

– JSC được viết tắt từ Joint Stock Company. Nghĩa tiếng Việt của nó là công ty cổ phần. Công ty cổ phần (JSC) là hình thức công ty có lượng chủ sở hữu ít nhất là 3, có thể là thể nhân hay pháp nhân. Tài chính sẽ được góp lại và chia thành các phần bằng nhau. Đây được gọi là cổ phần, những người góp nguồn vốn vào doanh nghiệp sẽ được gọi là các cổ đông. Các cổ đông được cấp giấy chứng nhận được quyền sở hữu cổ phần của công ty sẽ gọi là cổ phiếu. Chỉ có những công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phiếu

– Vậy có thể hiểu cổ phiếu là bằng chứng để xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với doanh nghiệp, công ty cổ phần. Cổ đông là những người có cổ phần được thể hiện bằng số cổ phiếu

– Thông thường thì những công ty cổ phần chỉ có thể thành công ty đại chúng sau khi chào bán công khai cổ phiếu cho công chúng IPO viết tắt từ Initial public offering

Bài viết trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một số khái niệm về Ltd và những khái niệm khác có ý nghĩa liên quan đến Ltd. Qua đây có lẽ đã giúp các bạn hiểu được Ltd là gì? Và ý nghĩa của Ltd khác gì so với PLC và JSC. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu thêm một số thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong các công ty hiện nay nhé.

Rate this post
  • TAGS :