Báo giá thay tôn mái nhà tại Thủ Đức【Tiết kiệm 10% chi phí】

Contents

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn Hoa Sen tại Thủ Đức của Hoà Thuận

Báo giá thay tôn mái nhà tại Thủ Đức【Tiết kiệm 10% chi phí】

Báo giá thay tôn mái nhà tại Thủ Đức【Tiết kiệm 10% chi phí】

Bảng báo giá thi công thay tôn lạnh Hoa Sen tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
2.3 kg/m
67.000 đ/m – 134.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
2.7 kg/m
75.000 đ/m – 150.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
3.4 kg/m
84.000 đ/m – 168.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
3.9 kg/m
 96.000 đ/m – 192.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
4.4 kg/m
105.000 đ/m – 210.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn Hoa Sen sóng ngói tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
2.3 kg/m
77.000 đ/m – 154.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
2.7kg/m
85.000 đ/m – 170.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
3.4kg/m
94.000 đ/m – 188.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
3.9kg/m
 106.000 đ/m – 212.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
4.4kg/m
115.000 đ/m – 230.000 đ/m

Bảng báo giá chi phí gia công PU cách nhiệt

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

Stt Quy cách sóng tôn Diễn giải Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức gia công PU
1
Tôn 5 sóng Pu dày 16-18ly
Pu cách âm, nhiệt + thiếc bạc chống nhiệt chống cháy
64.000 đ/m
2
Tôn 9 sóng Pu dày 16-18ly
Pu cách âm, nhiệt + thiếc bạc chống nhiệt chống cháy
64.000 đ/m

Bảng báo giá dán mút PE – OPP cách nhiệt

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày từ 5ly – 30ly)

Stt Quy cách sóng tôn ĐỘ DÀY MÚT PE-OPP Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức gia công PU/m
1 Dán Mút PE- OPP được cho tôn 5 sóng và 9 sóng vuông PE-OPP 5ly
 19.000 đ/m 
PE-OPP 10ly
 25.000 đ/m 
PE-OPP 15ly
 34.000 đ/m 
PE-OPP 20ly
 45.000 đ/m 
PE-OPP 25ly
 53.000 đ/m 
PE-OPP 30ly
 67.000 đ/m 

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn Đông Á tại Thủ Đức của Hoà Thuận

Bảng báo giá thi công thay tôn lạnh màu Đông Á tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm 2.3 kg/m 55.000 đ/m – 110.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm 2.7kg/m 67.000 đ/m – 134.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm 3.4kg/m 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm 3.9kg/m 86.000 đ/m – 172.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm 4.4kg/m 97.000 đ/m – 194.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn Đông Á cán sóng ngói tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm 2.3 kg/m 65.000 đ/m – 130.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm 2.7kg/m 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm 3.4kg/m  87.000 đ/m – 174.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm 3.9kg/m 96.000 đ/m – 192.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm 4.4kg/m 107.000 đ/m – 114.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Stt Quy cách sóng tôn Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm 2.3 kg/m 65.000 đ/m – 130.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm 2.7kg/m 77.000 đ/m – 154.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm 3.4kg/m  87.000 đ/m – 174.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm 3.9kg/m 96.000 đ/m – 192.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm 4.4kg/m 107.000 đ/m – 114.000 đ/m

Bảng giá tham khảo chi phí thi công thay tôn Việt Nhật tại Thủ Đức của Hoà Thuận

Bảng báo giá thi công thay tôn lạnh màu Việt Nhật tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m 49.000 đ/m – 98.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m 57.000 đ/m – 114.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m 68.000 đ/m – 136.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m 75.000 đ/m – 150.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m 84.000 đ/m – 168.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn sóng ngói Việt Nhật tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m 59.000 đ/m – 118.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m 67.000 đ/m – 134.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m 78.000 đ/m – 156.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m 85.000 đ/m – 170.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m 94.000 đ/m – 188.000 đ/m

Bảng báo giá thi công thay tôn cách nhiệt Việt Nhật tại Thủ Đức của Hoà Thuận

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

Stt Báo giá thay tôn tại Thủ Đức Trọng lượng Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức
(kg/m) (khổ 1.07m)
1
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm 2.3kg/m 94.000 đ/m – 188.000 đ/m
2
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm 2.7kg/m 102.000 đ/m – 204.000 đ/m
3
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm 3.2kg/m 115.000 đ/m – 130.000 đ/m
4
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm 3.7kg/m 127.000 đ/m – 154.000 đ/m
5
Báo giá thay tôn mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm 4.1kg/m 134.000 đ/m – 168.000 đ/m

Lưu ý: Bảng báo giá thay tôn mái nhà tại Thủ Đức của Hoà Thuận trên chưa gồm thuế VAT. Đơn giá thay tôn tại Thủ Đức sẽ còn thay đổi tùy vào độ khó dễ khi thi công. Để nhận được báo giá chi tiết, chính xác với công trình của quý khách. Quý khách liên hệ 0904.997.692 để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ Hòa Thuận tư vấn báo giá dịch vụ thay tôn mái nhà tại Thủ Đức

  • ☎️ Hotline: 0904.997.692
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Thủ Đức
  • 🌍 Website: Sonsuachuanha.com
  • 📧 Email: Suanhahoathuan@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thợ thay tôn mái nhà tại Thủ Đức của Hòa Thuận

5/5 - (1 bình chọn)
  • TAGS :